Milieu-consultancy

Bij onze milieuafdeling kan je terecht voor administratief-juridische en technische begeleiding van milieudossiers.

Onze ervaren milieuspecialisten staan u bij om uw milieudossiers op een snelle en efficiënte manier op te maken.
Hierbij komt de kennis vanuit de andere afdelingen vaak ten goede.

ASSET beschikt over verschillende milieucoördinatoren die u begeleiden en steunen bij uw milieubeleid en –verplichtingen.

Specialisaties :

  • opmaak van milieuvergunningsaanvragen
  • aanvragen omgevingsvergunning
  • externe milieucoördinaties
  • opmaak van meldingsdossiers
  • opmaken van vergunningsaanvragen voor het uitvoeren van technische werken
  • milieusubsidies
  • opmaken van milieujaarverslagen
  • begeleiden bij afvaldossiers